Tervetuloa BGD-82 kotisivulle

Vaasalainen Bothnia Gulf Divers-82 harjoittaa laitesukellusta kotipaikkanaan Merenkurkku sekä Pohjanmaa. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä noin 30, joista noin puolet aktiivisia.

Aktiivisten harrastajien toiminta on viime vuosina painottunut tekniikkasukeltamisen suuntaan. Seurassamme on myös innokkaita va-kuvauksen ja luolasukelluksen harrastajia. Käytössämme on myös nopeakulkuinen vene saaristossa liikkumiseen ja hylyillä vierailuun. Jäsenet sukeltavat aktiivisesti myös ulkomailla ja talvi ei toimintaamme hidasta vaan päinvastoin, silloin on useimmiten parhaimmat näkyvyydet. Eli sukellus on seurassamme aktiivisesti ympärivuotinen harrastus.

Seura kouluttaa myös jäseniään jatkuvasti ja joka vuosi järjestämme vähintään yhden alkeiskurssin.




Bothnia Gulf Divers-82 i Vasa bedriver apparatdykning, med Kvarken och Österbotten som sin hemort. Vi har ca 30 medlemmar av vilka omkring hälften är aktiva dykare.

En stor del av våra aktiva dykare har under den senaste tiden inriktat sig på teknikdykning. Vi har även ivriga uv-fotograferare och grottdykare. Föreningen har även en snabbgående båt för att ta oss fram i skärgården och för att besöka olika vrak. Våra medlemmar dyker också aktivt utomlands och vintern stopper oss inte heller. Tvärtom, då är sikten oftast bäst och föreningen är aktiv året om.

BGD utbildar sina medlemmar kontinuerligt och varje år ordnar vi minst en nybörjarkurs.